B U S T R A N S   J. M.   s. r. o.
B U S T R A N S   J. M.   s. r. o.
Pozastavenie premávania autobusovej linky
601509 Banská Bystrica – Bratislava a späť.

Od 16.3.2020 v súvislosti s rozširujúcim sa výskytom nákazy koronavírusu zastavujeme premávku linky 601509 Banská Bystrica – Bratislava a späť, na základe doporučenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, za účelom zabránenia jeho šírenia medzi samosprávnymi krajmi. Toto opatrenie bude trvať predbežne do 26.3.2020 (vrátane). V prípade zmeny podmienok vás budeme informovať na našej webovej stránke.

Ďakujeme za pochopenie

Bustrans J.M. s.r.o.
konateľ Jozef Mesík

B U S T R A N S   J. M. s.r.o., kontakt: Jozef Mesík +421 905 647 694, tel/fax: +421 48 41 811 80, bustransjm@gmail.com