B U S T R A N S   J. M.   s. r. o.
B U S T R A N S   J. M.   s. r. o.
Cenník cestovného
tarifná vzdialenosť jednosmerné cestovné
A - základné B - zľavnené
km EUR EUR
0 - 10 1,00 € 0,50 €
11 - 20 1,50 € 1,00 €
21 - 30 2,00 € 2,50 €
31 - 40 2,50 € 2,00 €
41 - 50 3,00 € 2,50 €
51 - 60 3,50 € 3,00 €
61 - 70 4,00 € 3,50 €
71 - 80 4,50 € 4,00 €
81 - 90 5,00 € 4,00 €
91 - 100 5,00 € 4,50 €
101 - 110 5,50 € 4,50 €
111 - 120 6,00 € 5,00 €
121 - 130 6,50 € 5,50 €
131 - 140 7,00 € 6,00 €
141 - 150 7,50 € 6,50 €
151 - 160 8,00 € 7,00 €
161 - 170 8,50 € 7,50 €
171 - 180 9,00 € 8,00 €
181 - 190 9,50 € 8,50 €
191 - 200 10,00 € 9,00 €
201 - 210 10,00 € 9,00 €
211 - 220 10,50 € 9,50 €
221 - 230 11,00 € 10,00 €
231 - 240 11,50 € 10,00 €
241 - 250 12,00 € 10,50 €
A. Základné jednosmerné cestovné:
- bez nároku na zľavu
B. Zľavnené jednosmerné cestovné:
- cestujúci do dpvŕšenia 26. roku veku (po prekázaní veku preukazom totožnosti)
- cestujúci po dovŕšení 70. roku veku (po preukázaní veku dokladom totožnosti)
- osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (po preukázaní sa preukazom ŤZP a ŤZP-S)
- sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S, alebo pes so špeciálnym výcvikom
- sprievodca dieťaťa do 6. roku veku (po preukázaní veku dieťata preukazom poistenca)
- spoločenské zviera (zabezpečené proti útoku na osobu a znečisteniu interiéru vozidla)

Bezplatne sa prepravujú deti do 3. roku veku, ktoré si neuplatňujú nárok na sedadlo.

C.1 - cestovná batožina a detský kočík cestujúceho 1,00 €
C.2 - autobusová zásielka 2,00 €
Úplný cenník a tarifa dopravcu platná od 01.10.2020.
B U S T R A N S   J. M. s.r.o., kontakt: Jozef Mesík +421 905 647 694, tel/fax: +421 48 41 811 80, bustransjm@gmail.com