B U S T R A N S   J. M.   s. r. o.
B U S T R A N S   J. M.   s. r. o.
Informácie o firme
Firma pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1991 v oblasti tuzemskej a zahraničnej autobusovej dopravy pod obchodným menom Jozef Mesík Bustrans. Zaoberáme sa poskytovaním služieb pre cestovné kancelárie, stredné a vysoké školy, pracovné kolektívy, športové oddiely, folklórne súbory a pre všetkých ktorí využívajú služby prepravy autobusom.

V roku 2005 sme zmenili právnu subjektivitu firmy a podnikáme pod novým obchodným menom BUSTRANS J.M. s.r.o.

Od 15.11.2008 sme otvorili prvú pravidelnú autobusovú linku do Bratislavy, od 1.9.2009 ďalšiu linku do Považskej Bystrice.

Naše služby využívajú: C.K. Aquamarín, C.K. Coimextravel, C.K. Montravel, C.K. Altour a ďalší.

Prepravný poriadok

Úplné znenie prepravného poriadku v pdf.

Základné údaje:

B U S T R A N S   J. M. s.r.o., Ku Strelnici 1/528, 976 11 Selce okres Banská Bystrica

IČO: 36 633 348, IČ DPH: SK2021926412

B U S T R A N S   J. M. s.r.o., kontakt: Jozef Mesík +421 905 647 694, tel/fax: +421 48 41 811 80, bustransjm@gmail.com