B U S T R A N S   J. M.   s. r. o.
B U S T R A N S   J. M.   s. r. o.
Cestovné poriadky

601509 Banská Bystrica - Bratislava
(1) (5) R (7) poznámky (1) (5) R (7)
08:05
19
18:00
Banská Bystrica, AS
17:05
-
23:00
08:30
1
|
Zvolen, AS
16:40
5
|
08:50
11
|
Žiar nad Hronom, AS
|
-
|
09:10
4
|
Žarnovica, motel Sitno
16:13
-
|
10:05
1B
|
Nitra, AS
|
-
|
10:35
1
|
Sereď, nám.
|
-
|
10:55
3
|
Trnava, AS
|
-
|
11:30
-
|
Bratislava, letisko
|
-
|
11:40
-
20:15
Bratislava, AS
14:35
7
20:45
(1) - ide v pondelok, ide tiež 3.4.2018, nejde 25.12.2017, 1.1.2018, 2.4.2018, od 2.7.2018 do 3.9.2018
(5) - ide v piatok, ide tiež 29.3.2018, nejde 29.12.2017, 5.1.2018, 30.3.2018, od 6.7.2018 do 31.8.2018
(7) - ide v nedeľu, ide tiež 2.4.2018, nejde 24.12.2017, 31.12.2017, 1.4.2018
R - je možné zakúpiť miestenku,
Platí od: 10.12.2017
B U S T R A N S   J. M. s.r.o., kontakt: Jozef Mesík +421 905 647 694, tel/fax: +421 48 41 811 80, bustransjm@gmail.com